Biznes Mixer Jabłonna, marzec 2018

Dziś odbyło pierwsze spotkanie przedsiębiorców w Jabłonnie w ramach Biznes Mixer. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu zgromadziło się ponad 30 przedsiębiorców reprezentujących różne branże, od ślubnej po medyczną oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, istny Mix kontaktów! Doszły nas słuchy, że chcecie i potrzebujecie w Gminie takich spotkań, dlatego mamy dobrą wiadomość! Spotkania w Jabłonnie również będą cykliczne, raz w miesiącu. Śledźcie nasz kalendarz, żeby nie przegapić okazji do ponownego spotkania.

Spotkanie otworzył Pan BIZOON, czyli Grzegorz Powierża wraz z Wójtem Gminy Jabłonna, Jarosławem Chodorskim, którzy również złożyli obecnym przy spotkaniu Paniom, z okazji ich święta, najlepsze życzenia.

Następnie, Viola Miła Jakubowska (certyfikowany coach kryzysowy, trener, Scrum Master, facylitator, edukator), właścicielka firmy Prostej Drogi Rozwoju poprowadziła prelekcję nt. „Po co w małej firmie zwinność i dobrze ustawione priorytety?”. Była to pierwsza z trzech części jej wystąpień podczas spotkań Biznes Mixer nt. metody zarządzania SCRUM. Temat zostanie pogłębiony podczas wydarzenia w Wieliszewie, a w kwietniu w Legionowie. To wystąpienie zrewolucjonizowało podejście słuchaczy do ustalania priorytetów!

Mamy nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnych wydarzeń! Do zobaczenia!