Klauzula Informacyjna na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail), w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON zarejestrowaną pod adresem: Gruszczyno 39A, 07-104 Stoczek, adres biura/do korespondencji: ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-120 Legionowo, numer KRS 0000647599 w celu udziału w Programie konferencji i metamorfozy Spinka Biznesu.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON zarejestrowana pod adresem: Gruszczyno 39A, 07-104 Stoczek, adres biura/do korespondencji: ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-120 Legionowo, numer KRS 0000647599. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres okres subskrypcji. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.